Arcania világa

Arcania világa

Arcania egy bolygó egy összesen öt bolygóból és napjukból álló rendszerben. A másik négy bolygó is a központi csillag lakható zónájában található. Egyikük tiszta éjszakákon Arcania egén is látható lehet, a többit viszont legfeljebb távcsővel lehet megfigyelni. Emiatt a létezésük Roderon legyőzése előtt nem is volt általánosan ismert. Persze a Betolakodók érkezése előtti birodalmak tudósai lehet, hogy tudtak róluk, sőt egészen biztosan jártak is ott néhányan.

Az egyes bolygók között mágikus átjárók is kapcsolatot biztosítanak. Ezek az átjárók feltehetően a Sárkányháborúk után keletkeztek, hiszen mágikus úton nyújtanak kapcsolatot a bolygók között. Néhányan azonban úgy vélik, a mágia már a Sárkányháborúk előtt is létezett, és a Fekete Sárkányhegy felrobbanása valójában csak szabadjára engedte az addig szunnyadó energiát. E szerint az elképzelés szerint az egyik átjáró éppen a hegy felrobbanásakor semmisült meg és az így felszabadult energia hozta létre a három kristályholdat, amely Arcania körül kering.

Mindenesetre ez utóbbi elképzelést cáfolni látszik az a tény, hogy a másik négy bolygón nem olyan erős a mágia, mint Arcanián. Láthatóan az átjárókon jutott át oda a mágia ereje. Ezeken a bolygókon a kristályholdak mágiaerősítő hatását sem lehet érezni (lásd ezt részletesen a mágia leírásának bevezetőjében). A bolygók nevét az ott élők adták nekik, amelyek a következők: Arcania, Mithraias, Oledion, Raddas és Xolion.

Maga Arcania a mágia születése óta három kristályholddal rendelkezik, a másik négy bolygónak nincs holdja. A holdak egyike kék (általános mágia), a másik zöld (természet mágia), a harmadik pedig sárga (spirituális mágia). A keringési idejük rendre négy, kettő és három dekád (a naptárral kapcsolatos ismereteket lásd a megfelelő fejezetben). Amikor valamelyik hold a nappal ellentétes oldalra kerülve teljesen megtelik a bolygóról nézve, akkor a hozzá kapcsolódó mágiatípus erőssége a duplájára nő.