Arcania naptára

Arcania naptára

Arcania egy tengely körüli forgása, azaz egy nap harminc órára van felosztva. Egy óra hatvan percre oszlik. További kisebb időmértékeket a jelenlegi arcaniai eszközökkel nem igazán lehet pontosan mérni, de a percet hatvan másodpercre tovább oszthatjuk.

A bolygó legnagyobb részén átlagban a harminc órás nap fele nappal, másik fele éjszaka. Hogy ez melyik vidéken pontosan hogyan alakul, azt az adott terület ismertetése tartalmazza. Az évszakok a földihez hasonlóan változnak, így a nappalok hossza is változik az év folyamán.

Ha a nagyobb egységek felé haladunk, akkor a következő egység a tíz napot magába foglaló dekád. A zöld hold keringési ideje két dekád, ami azt jelenti, hogy húsz naponta van zöld holdtölte. A sárga hold három dekádonként, a kék hold pedig négy dekádonként, azaz negyven naponként telik meg. A kék holdtölték jelentik a következő egység, a hónap határát, amely tehát négy dekádból, azaz negyven napból áll. Egy évben háromszor a zöld és a sárga hold is éppen a hónap végén, a kék holddal együtt telik meg. Ezek a közös holdtölték három részre osztják a kilenc hónapból, azaz pontosan 360 napból álló évet:

  1. Az első három hónap végét a tavasznap jelzi, amely Arcania négyszáz évvel ezelőtti felszabadítása óta a Tavaszünnep napja, amelyen a Betolakodók legyőzésére emlékeznek és a mágiát ünneplik.
  2. A tavasz második hónapját és a nyarat magába foglaló középső harmadot az Aratásnap zárja, amely után kezdődik az ősz az északi féltekén.
  3. A harmadik harmad és egyben az év utolsó napja az Évfordító nap.

Az évszakok az északi féltekén így alakulnak: az év első két hónapja a tél, ezután következik két hónap tavasz, amelynek a közepén van a Tavaszünnep, majd három hónap nyár, az utolsó előtt az Aratásnappal és utána az év végéig a fennmaradó két hónap az őszé. Természetesen az évszakok határai a valóságban nem teljesen követik a hónaphatárokat. A déli féltekén természetesen fél évvel mindez el van tolódva.

Területenként változik, hogy melyik nap pihenő vagy ünnepnap. Az egyetlen olyan nap, ami mindenhol ünnepnapnak számít, az a Tavaszünnep, amely valójában a legtöbb helyen már a nyár kezdetét jelzi és nem a tavaszét.

A Tavaszünnep

Arcania első királyi párjának esküvőjét tavasznapkor tartották. Azóta ennek éve számít az általánosan elterjedt időszámítás 0. évének. Ennek különös jelentősége van, hiszen ezen a napon mind a három hold megtelik, így a mágia különösen erős, amit az esküvői szertartáson fel is használtak. Arcania minden esküvőjét egyébként olyan napon tartják, amikor zöld holdtölte van, hogy az erősebb természetmágia erejét is felhasználják a szertartás során. Egy évre a királyi esküvőre érkezett vissza Erie-be a felszabadító hadjáraton résztvevő sereg. Ekkor Victoria királynő a győzelemre és a mágia újjászületésére emlékező ünnepnappá nyilvánította ezt a napot. Azóta ez a nap Arcania Tavaszünnepe, amelyet az egész bolygón megünnepelnek. A legnagyobb ünnepségeket általában az Arcania fővárosának számító Erie-ben és a mellette levő Királyi Palota előtti mezőn rendezik. Megemlékeznek Victoria királynőről és Peter királyról éppúgy, mint Harghorh-ról, az aranysárkányról.

Az ünnep során táncmulatság és evés-ivás zajlik minden városban egészen másnap hajnalig. Arcania legtöbb lakója életében legalább egyszer szeretne a fővárosban részt venni az ünnepen, de ez természetesen nem mindenkinek sikerül.